Bachelor diploma kopen

Bachelor diploma kopen ,  is een graad die aangeeft datiemand succesvol een bacheloropleidingheeft voltooid aan een instelling voor hogeronderwijs; in Vlaanderen en Nederland is dateen hogeschool (professionele bachelor) ofuniversiteit (academische bachelor).