KSO diploma kopen. Dit onderwijs biedt een of meerdereaanvullende jaren, de zogenoemdevierde graad. Het kunstonderwijs(KSO) is op precies dezelfde maniergeorganiseerd als het technischonderwijs. Het enige verschil is datde keuzevakken over kunst gaan enniet over technische onderwerpen.

KSO diploma kopen